Preduzetnicki Portal Banner

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОД 10.ЈУНА

Први уписни рок за будуће средњошколце почиње 10.јуна .  У Средњошколски центар „Голуб Куреш“ у Билећи у школској 2019/2020 биће уписано 116 ученика распоређених у пет одјељења. Будући средњошколци могу бирати  гимназију и три стручне области. 

 

У наредну школску годину кренуће једно одјељење гимназије општег смјера, једно одјељење струке економија право и трговина (занимање пословно- правни техничар), два одјељења машинства и обраде метала (техничар компјутеског конструисања и варилац трећег степена) и одјељење пољопривредне струке (техничар хортикултуре).  У свако одјељење биће уписана по 24 ученика. 

Министарство просвјете и културе објавило је Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2019/2020. години, према коме је планиран упис 10.550 ученика у 16 струка. На подручју источне Херцеговине у нову школску годину биће уписана 574 ученика. 

“Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју имају другу добну границу за упис у први разред а најкасније до навршене 21 године. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених”, наведено је у саопштењу Министарства просвјете и културе.

Ученици се уписују у два уписна рока: јунском (од 10. до 21. јуна) и јулском (од 1. до 12. јула).

У јунском року пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 10. а завршава се у уторак, 11. јуна за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати  уписа  објављују се у четвртак, 13. јуна на огласној табли школе. Пријем докумената за упис у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 17. а завршава се у сриједу, 19. јуна за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати  уписа  објављују се у петак, 21. јуна  на огласној  табли школе.

У јулском уписном року пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње  и средње трогодишње школе почиње у понедјељак, 1. а завршава се у сриједу, 3. јула. Резултати  уписа објављују се у петак, 5. јула на огласној табли школе.

Кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се од понедјељка, 8. до петка 12. јула у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јунском уписном року почиње у понедјељак, 10. а завршава се у уторак, 11. јуна. Посебни испит у јунском уписном року кандидати полажу у четвртак, 13. и у петак, 14. јуна. Резултати испита саопштавају се кандидатима у суботу, 15. јуна.

У јулском року, пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе почиње у понедјељак, 1. а завршава се у уторак, 2. јула. Посебни испит у јулском уписном року кандидати полажу у четвртак, 4. јула и петак, 5. јула. Резултати испита саопштавају се кандидатима у суботу, 6. јула. Од понедјељка, 8. до петка, 12. јула кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе гдје има слободног мјеста.

Кандидати се бодују на основу општег успјеха у основној школи, посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно  у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као и за упис у умјетничке школе те на основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Приликом уписа ученици подносе школи потребне документе: пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу), оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврду о поднесеном захтјеву за нострификацију, извод из матичне књиге рођених, диплому "Вук Стефановић Караџић", диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења и адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2019/2020. години доступан је на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) на страници Министарства просвјете и културе.

 

 

Јавне Набавке

 

Опште информације

Општина Билећа,
Краља Александра бр. 28
89230 Билећа

ЈИБ: 4401381960004‚
Радно вријеме: 07-15h
Инфо телефон: 059/370-764