Preduzetnicki Portal Banner

За грађане

Начелник општине:

Захтјев за промјeну личног имена

Захтјев за једнократну новчану помоћ

Захтјев за једнократну новчану помоћ - НАЧЕЛНИК

Захтјев-исплата новчаних средстава за закључење брака

Захтјев-исплата новчаних средстава за рођење трећег дјетета

Захтјев-исплата новчаних средстава за рођење четвртог и сваког сљедећег дјетета

 

Одјељење за општу управу:

 

Захтјев за приступ информацијама

Захтјев-АРХИВА

Захтјев за доношење рјешења за исправку података у МК

Захтјев за доношење рјешења за накнадни упис

Захтјев за доношење рјешења за накнадни упис чињенице рођења у МКР према упису у Књигу држављана

Захтјев за издавање увјерења борачко-инвалидска заштита

Захтјев за излазак службеног лица ради овјере потписа

Захтјев за накнадни упис у МКР чињенице држављанства

Захтјев за остваривање права на борачки додатак

Захтјев за преселење списа

Захтјев за признавање надокнаде по основу одликовања

Захтјев за признавање статуса борца и категоризације

 

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове:

Захтјев за додјелу новчне награде за уништеног вука

Захтјев за издавање пољопривредне сагласности

Захтјев за обављање превоза за властите потребе по основу регистроване предузетничке дјелатости

Захтјев за обављање превоза за властите потребе по основу регистрованог породичног пољопривредног

Захтјев за обављање, промјену података занатско-предузетничке дјелатности

Захтјев за усклађивање дјелатности

 

Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове:

Захтјев за закуп пословног простора

Захтјев за заузимање јавне површине

Захтјев за издавање еколошке дозволе

Захтјев за легализацију

Захтјев за рјешење о одобрењу за грађане

 

Јавне Набавке

 

Опште информације

Општина Билећа,
Краља Александра бр. 28
89230 Билећа

ЈИБ: 4401381960004‚
Радно вријеме: 07-15h
Инфо телефон: 059/370-764