Preduzetnicki Portal Banner

Замјеник начелника

Замјеник Начелника општине је Mилорад Радовић.

Контакт телефон: 059/370-008, локал 107.

  • Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности.
  • Замјеник начелника извршава дужности које му повјери Начелник.
  • Замјеник начелника замјењује Начелника и дјелује у његово име када је овај одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
  • Замјеник начелника бира Скупштина општине на приједлог Начелника по поступку предвиђеном за избор Скупштине.

 

Јавне Набавке

 

Опште информације

Општина Билећа,
Краља Александра бр. 28
89230 Билећа

ЈИБ: 4401381960004‚
Радно вријеме: 07-15h
Инфо телефон: 059/370-764