Preduzetnicki Portal Banner

Радна тијела

Стална радна тијела скупштине општине Билећа

Комисија за избор и именовање

1.

Предсједник

Љубо Вуковић

2.

зам.предсједника

Миодраг Чорлија

3.

члан

Марко Продановић

4.

члан

Глигор Самарџић

5.

члан

Славко Дангубић

 

Комисија за ситуирана питања, пословник и прописе

1.

Предсједник

Бранка Радмиловић

2.

зам.предсједника

Марко Продановић

3.

члан

Милорад Војновић

4.

члан

 

5.

члан

 

 

Комисија за буџет и финансије

1.

Предсједник

Драга Бабић

2.

зам.предсједника

Марко Продановић

3.

члан

Миљан Милићевић

4.

члан

 

5.

члан

 

 

Комисија за заштиту људских права предпоставке и притужбе грађана

1.

Предсједник

Милуша Самарџић

2.

зам.предсједника

Ранко Бокић

3.

члан

Владимирка Уљаревић

4.

члан

 

5.

члан

 

 

 Комисија за вјерска питања

1.

Предсједник

Бранко Алексић

2.

зам.предсједника

Небојша Коловић

3.

члан

 

4.

члан

 

 

Комисија за награде и признања

1.

Предсједник

Драган Бабић

2.

зам.предсједника

Мато Вујовић

3.

члан

Милош Даковић

4.

члан

 

5.

члан

 

 

Комисија за борачка питања

1.

Предсједник

Миодраг Уљаревић

2.

зам.предсједника

Велибор Милојевић

3.

члан

 

 

Комисија за мјесне заједнице

1.

Предсједник

Миодраг Уљаревић

2.

зам.предсједника

Миленка Чабарило

3.

члан

Марко Албијанић

4.

члан

Данијела Салатић

5.

члан

 

 

Комисија за заштиту околине, културног и природног наслеђа

1.

Предсједник

Глигор Самарџић

2.

зам.предсједника

Никола Томановић

3.

члан

 

 

Комисија за питање младих

1.

Предсједник

Мато Вујовић

2.

зам.предсједника

Зоран Вукајловић

3.

члан

 

4.

члан

 

5.

члан

 

 

Комисија за послове из стамбене области и промета некретнина

1.

Предсједник

Гордана Бојовић

2.

зам.предсједника

Душанка Носовић

3.

члан

 

 

Етичка комисија части

1.

Предсједник

Бранка Радмиловић

2.

зам.предсједника

Глигор Самарџић

3.

члан

Момчило Куреш

4.

члан

 

5.

члан

 

 

Комисија за мјесне заједнице

1.

Предсједник

Миодраг Уљаревић

2.

зам.предсједника

Милена Чабрило

3.

члан

Марко Албијанић

4.

члан

Данијела Салатић

5.

члан

 

 

 

Јавне Набавке

 

Опште информације

Општина Билећа,
Краља Александра бр. 28
89230 Билећа

ЈИБ: 4401381960004‚
Радно вријеме: 07-15h
Инфо телефон: 059/370-764