Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Критеријуми за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедских помагала у 2021. години

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске донијело је Критерије за одобравање новачаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала у 2021. години. Новчано право за набавку ортопедског помагала имају ратни војни инвалиди – aмпутирци и ратни војни инвалиди – параплегичари. Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала подноси се непосредно Министарству рада и борачко-инвалидске заштите или путем општинског/градског органа управе надлежног за послове борачко – инвалидске заштите.

 Подносилац захтјева је дужан да уз захтјев приложи овјерену копију здравствене књижице (страница на којој се налазе лични подаци корисника и подаци о ортопедском помагалу, уколико је евидентиран такав податак), другу документацију којом располаже, а на основу које се може поуздано утврдити када му је одобрено тражено ортопедско помагала (медицинско средство), односно потврда (налаз и мишљење) љекара специјалисте којим је утврђена потреба за траженим ортопедским помагалом (медицинским средством).

Уколико се корисник ортопедског помагала (медицинског средства) обраћа први пут, односно до сада није остваривао право на ортопедско помагало (медицинско средство) путем Фонда здравственог осигурања (куповао лично, остварио путем донације или путем друге установе), потребно је да проведе процедуру путем Фонда у складу са Правилником о праву на медицинска средства, након чега може упутити захтјев Министарству, уз који прилаже оригинал налог за набавку/поправку медицинског средства и оригинал рјешење издато од стране Фонда.

У наставку можете преузети Критеријуме за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедских помагала у 2021. години и Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала за 2021. годину.

Подијели вијест