Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

ЈАВНИ  УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПРИВРЕМЕНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  БЕТОНА- БЕТОНАРА,  КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „В&З Заштита  д.о.о. БАЊА  ЛУКА    од март   2023

.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПЛАНУ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ „ЗЛАТИШТЕ 4 „  – ОПШТИНА БИЛЕЋА     

                                                                       

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊАПОЛУСИСТЕМСКОГ РИБЊАКА (КАВЕЗНИ СИСТЕМ НА БИЛЕЋКОМ ЈЕЗЕРУ) ИПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ИНСТИТУТА ЗАГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА РЈ ТРЕБИЊЕ од марта 2023.

ЈАВНИ   УВИДУ ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПОСЛОВНИ   ОБЈЕКАТ –    СОЛАРНА  ЕЛЕКТРАНА  МСЕ  „ ЈЕЗЕРИНЕ 1-8“   КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ИНСТИТУТА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ д.о.о. БАЊА  ЛУКА  РЈ ТРЕБИЊЕ   од  марта   2023.  

ЈАВНИ   УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПОСЛОВНИ   ОБЈЕКАТ –    СОЛАРНА  ЕЛЕКТРАНА  МСЕ  „ Белла 2,3 “   КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ  В&З Заштита д.о.о. БАЊА  ЛУКА     од  марта   2023.  .