Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

ЈАВНИ  УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗАИЗГРАДЊУ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  ИЗ ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА „ ПВ-  СОЛАРНИ ПАРК ПЛАНА “,

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПОСЛОВНИ   ОБЈЕКАТ – СОЛАРНА  ЕЛЕКТРАНА  МСЕ  СОЛИТ 1-6 . КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ  ЈАВНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ „ИНСТИТУТА ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ- БАЊА ЛУКА  од  децембра 2022 .

ЈАВНИ   УВИДУ ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 

Јави увид у доказе за МСЕ Грабовице-1.

Јави увид у доказе за МСЕ Грабовице-2

Јави увид у доказе за МСЕ Грабовице-3

Јави увид у доказе за МСЕ-Грабовице-4

Јави увид у доказе за МСЕ Грабовице-5

Јави увид у доказе за МСЕ Грабовице-6

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИКЉУЧНИ ДАЛЕКОВОД НАПОНСКОГ НИВОА  2X110 kV  ЗА СОЛАРНУ ЕЛЕКТРАНУ БИЛЕЋА ,ДУЖИНА ТРАСЕ   1760 м  У  ОПШТИНИ БИЛЕЋА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ  ЈНУ „ИНСТИТУТА ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“- БАЊА  ЛУКА  ОД СЕПТЕМБРА   2022