Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oгласи и обавјештења

Обавјештавамо  да је отворен Јавни позив за побољшање адаптације на климатске промјене у примарној пољопривредној производњи, који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri-Recovery.

Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив „Шема грантова за мобилност“ којифинансира Western Balkans Fund. Рок за подношење пријава 05. јул 2023. године до 17.00 часова.

ЈАВНИ  УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПРИВРЕМЕНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  БЕТОНА- БЕТОНАРА,  КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „В&З Заштита  д.о.о. БАЊА  ЛУКА    од март   2023

.