Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за финансије

Начелника Одјељења за финансије је Миљан Милићевић.

Адреса: Краља Александра 28, 89230 Билећа
Телефон: 059 381 011, локал 134
Е-mail: finansije@opstinabileca.ba

Надлежности

Рад овог Одјељења је специфичан у односу на остале дијелове Oпштинске управе што проистиче из карактера и специфичности провођења законске и друге регулативе из области финансија, јавних прихода, рачуноводства, трезорског пословања и финансијског извјештавања.

У оквиру овог Одјељења обављају се следећи послови и задаци:

 • припрема нацрта буџета,
 • врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе , фондова и других органа који се финансирању из буџета Општине,
 • праћење остваривања политике финансирања у Општини,
 • израда периодичних финансијских извјештаја корисника буџета  Општине Билећа који се достављају Министарству финансија,
 • израда периодичних финансијских извјештаја за Општинску управу,
 • извјештај о извршењу Буџета за претходну годину и достављање Скупштини општине на усвајање,
 • извјештај о извршењу Буџета за период јануар-јуни текуће године и достављање Скупштини општине  на усвајање,
 • израда и достављање упутства пописним комисијама везано за годишњи попис,
 • годишњи обрачун за Општинску управу Билећа за претходну годину,
 • консолидовани годишњи обрачун корисника буџета општине Билећа за претходну годину и достављање Министарству финансија,
 • као и други послови који му се ставе у надлежност.