Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Замјеник начелника

Замјеник Начелника општине је Никола Бајовић.

Контакт телефон: 059/370-008, фаx 059/370-309, локал 107.
Е-mail: znacelnika@opstinabileca.ba

  • Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности.
  • Замјеник начелника извршава дужности које му повјери Начелник.
  • Замјеник начелника замјењује Начелника и дјелује у његово име када је овај одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
  • Замјеник начелника бира Скупштина општине на приједлог Начелника по поступку предвиђеном за избор Скупштине.