Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Предсједник СО

Предсједник Скупштине oпштине je Мато Вујовић.

Телефон: 059/370-006,  локал 109
Адреса: Краља Александра 28, 89230 Билећа

Е-mail: predsjednikso@opstinabileca.ba

Предсједник Скупштине има право и дужност да:

 • представља Скупштину;
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине;
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Колегија  Скупштине;
 • иницира стављање на дневни ред сједница, Колегија и радних тијела Скупштине и питања из надлежности Скупштине;
 • осигурава поштовање начела и одредби овог пословника, као и пословника радних тијела и Колегија  Скупштине;
 • осигурава  реализовање права и дужности Клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине и Колегија Скупштине;
 • води сједнице у складу са принципима најбоље праксе демократског парламентаризма и одредбама овог пословника;
 • осигурава сарадњу Скупштине и Начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине;
 • ради на остваривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама;
 • потписује акта  која је  усвојила Скупштина;
 • врши и друге послове  утврђене законом, статутом и овим пословником.