Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Потпредсједник СО

Потпредсједник Скупштине oпштине je Милан Дучић.

Адреса: Краља Александра 28, 89230 Билећа
Телефон: 059/370-006, локал 110

Е-mail: potpredsjednikso@opstinabileca.ba

Потпредсједник Скупштине има право и дужност да помаже у раду предсједнику и по његовом овлашћењу обавља одређене послове из његовог дјелокруга.
Потпредсједник  замјењује предсједника Скупштине у случају његове одсутности или спријечености.

У случају одсутности или спријечености потпредсједника, предсједника Скупштине замјењује одборник кога одреди Скупштина.