Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Секретар СО

Секретар Скупштине je Драгана Радмиловић.

Телефон: 059/371-251,  локал 122
Е-mail: sekretar@opstinabileca.ba
Адреса: Краља Александра 28, 89230 Билећа

Секретар Скупштине организује рад Стручне службе и помаже предсједнику Скупштине у припремању сједница и организовању рада Скупштине и њених тјела.

Секретар Скупштине је дужан:

  • да се стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника;
  • да прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје ин на даљу обраду надлежним органима и службама;
  • да обезбједи правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине;
  • да благовремено објављује прописе и друге акте које је донјела Скупштина и доставља закључке и одборничка питања надлежним органима и службама;
  • да врши и друге послове утврђене статутом, овим пословником и Одлуком организацији и дјелокругу Стручне службе којом непосредно руководи;