Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Допуна одлуке о одређивању радног времена трговинских и занатско-предузетничких радњи на подручју општине Билећа

На основу члана 7. Закона о празницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21) и члана 86. општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“ број 6/17), Скупштина општине Билећа на XV Редовној сједници одржаној дана 06.12.2022.године, донијела је

ОДЛУКУ

о допуни одлуке о одређивању радног времена трговинских и занатско-предузетничких радњи на подручју општине Билећа

I

У одлуци  о одређивању радног времена трговинских и занатско-претузетничких радњи на подручју општине Билећа број 11.01/013-101/08 од 31.07. 2008. године („Службени гласник општине Билећа“  број: 5/08) у члану XVIII  након става 3 додаје се став 4 који гласи:

На православне вјерске празнике Бадњи дан и Велики петак ограничава се радно вријеме за трговинске и занатске и услужне радње од 07:00 до 12: 00 часова, а за православни Божић и православни Васкрс je нерадни дан.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“

Број: 11.01/013- 222/22                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е

Билећа,06.12.2022.године                                                                      Мато Вујовић с.р.