Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НАЈАВА:Двадесета редовна сједница Скупштине општине Билећа

Двадесета    редовна  сједница СО-е  Билећа  одржаће се у петак 08.09.2023. године. Сједница ће се одржати у скупштинској сали  општине  са почетком у 09:00 часова.

                 ДНЕВНИ РЕД                                            

1.Усвајање  Записника  са XIX  Редовне  сједнице Скупштине  општине Билећа

2.Извјештај   о  извршењу  буџета  општине Билећа за период  јануар-јун 2023.године

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

3.Доношење  Одлуке  о усвајању  Извјештаја о  извршењу  буџета  општине Билећа за период  јануар-јун 2023.године

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

4.Информација  о  проведеној финансијској ревизији  општине Билећа  за  период  01.01.-31.12.2022.године

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

5.Доношење  Одлуке  о измјени  и  допуни  Одлуке  о  продаји  непокретности  из   општинске  својине

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

6.Доношење  Одлуке  о доношењу  Регулационог плана Фотонапонске  електране „Златиште-Влахиња“ инсталисане  снаге 10 МWp у Билећи

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

7.Доношење  Одлуке   о  усвајању   Плана  парцелације   индустријске  зоне  „ЗлатиштеIV“

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

8.Доношење  Одлуке  о  измјенама  и  допунама Одлуке о одређивању   назива  улица

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

9.Доношење Одлуке  о изградњи  споменика Николи  Звијеру

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  споменике  и спомен обиљежја

10.Доношење Одлуке о давању  сагласности  за градњу  индивидуално стамбеног  објекта

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

11.Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2022.годину и  Програм  рада  за  2023.годину ,разматрање и  доношење  Одлуке  о  усвајању:

11.1 Општинска   организација Црвеног  крста Билећа

11.2 Општинска  борачка  организација  Билећа

11.3Народна  библиотека „Владимир Гаћиновић“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине   општине  Билећа

Извјестилац:Секретар  општинске   организације  Црвеног крста Билећа,Предсједник општинске борачке организације Билећа,в.д.директор Народна  библиотека „Владимир Гаћиновић“ Билећа

12.Одборничка  питања