Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НАЈАВА:Двадесет друга   редовна сједница Скупштине општине Билећа

Двадесет друга    редовна  сједница СО-е  Билећа  одржаће се у уторак 12.12.2023. године. Сједница ће се одржати у скупштинској сали  општине  са почетком у 09:00 часова.

                                                       ДНЕВНИ РЕД 

1.Усвајање  Записника  са XXI  редовне  сједнице Скупштине  општине Билећа

2. Нацрт ребаланса  Буџета  општине Билећа за 2023.годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

3.Доношење Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса Буџета  општине Билећа за 2023.годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

4.Доношење Закључка  о   прихватању   Нацрта ребаланса Буџета општине Билећа  за 2023.годину и  упућивање  истог на  јавну  расправу

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

5.Нацрт   Буџета  општине  Билећа   за 2024.годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

6.Доношење  Одлуке  о  усвајању  Нацрта Буџета општине  Билећа   за 2024.годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

7.Доношењe Закључка  о  прихватању  Нацрта  Буџета општине Билећа  за  2024.годину  и  упућивању  истог  на јавну  расправу

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

(материјал   у  прилогу)

8.Доношење  Одлуке  о изради   Регулационог  плана фотонапонске електране „Прибић до“ инсталисане  снаге 140МWp

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

9. Доношење  Одлуке  о изради   Регулационог  плана „Планик“  у Билећи

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

10.Доношење  Одлуке  о  приступању  изради  урбанистичког   пројекта пословне  зоне „Лагер“  у Билећи

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

11. Доношење  Одлуке  о  приступању  изради  урбанистичког   пројекта туристичко-угоститељског комплекса „Видиковац“ у  Билећи

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

12.Доношење Одлуке  о  приступању   изради  плана парцелације  пословне  зоне „Трновица“

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

13.Доношење  Правилника  о условима и  начину отуђења непокретности у својини  општине  Билећа,у циљу  реализације инвестиционог  пројекта  од  посебног  значаја  за  локални  економски развој,испод тржишне цијене или  без  накнаде

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

14. Доношење Одлуке  о објављивању  Јавног  огласа за  именовање  једног  члана Општинске  изборне  комисије Билећа

Предлагач:Предсједник Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник Скупштине  општине  Билећа

15. Доношење Рјешења  о именовању  Комисије за провођење поступка  по јавном огласу  за  именовање  једног  члана Општинске  изборне  комисије Билећа

Предлагач:Предсједник Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник Скупштине  општине  Билећа

16. Доношење Одлуке  о  усклађивању   акта  о оснивању Народне  библиотеке „Владимир Гаћиновић“ у Билећи

Предлагач:Предсједник Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник Скупштине  општине  Билећа

17.Одборничка  питања

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *