Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НАЈАВА:Двадесет  четврта    редовна сједница Скупштине општине Билећа

Двадесет  четврта    редовна  сједница СО-е  Билећа  одржаће се у четвртак  04.04.2024. године . Сједница ће се одржати у скупштинској сали  општине  са почетком у 09:00 часова.                                        

                                                       ДНЕВНИ РЕД 

1.Усвајање  Записника  са :

a)  XXIII  Редовне  сједнице Скупштине  општине Билећа

б)  Свечане сједнице  Скупштине  општине  Билећа

2.Доношење  рјешења  о  разрјешењу  начелника  Одјељења  за  општу  управу  Општинске  управе  општине Билећа

 Предлагач:Начелник  општине  Билећа

 Извјестилац:Комисија  за  избор  и именовање

3. Доношење  рјешења  о  именовању вршиоца  дужности  начелника  Одјељења  за  општу  управу  Општинске  управе  општине  Билећа

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Комисија  за  избор  и именовање

4.Доношење рјешења  о разрјешењу  чланова  Управног  одбора ЈУ Туристичка  организација  општине  Билећа

Предлагач:Предсједник Скупштине  општине Билећа

Извјестилац: Комисија  за  избор  и именовање

5.Доношење рјешења  о именовању вршиоца  дужности чланова  Управног  одбора ЈУ Туристичка  организација  општине  Билећа

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине Билећа

Извјестилац: Комисија  за  избор  и именовање

6.Доношење  Одлуке  о разрјешењу  једног  члана Општинске  изборне  комисије  Билећа

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине Билећа

Извјестилац: Комисија  за  избор  и именовање

7. Доношење  Одлуке  о именовању једног  члана Општинске  изборне  комисије  Билећа

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине Билећа

Извјестилац: Комисија  за  избор  и именовање

8.Доношење  Одлуке  о  висини  накнаде  за  рад  чланова  Општинске изборне  комисије Билећа за 2024.годину

Предлагач:Предсједник Скупштине општине Билећа

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Билећа

9.Доношење  Одлуке  о утврђивању просјечне  коначне  цијене м2 корисне површине  стамбеног и пословног простора за подручје  општине Билећа

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Одјељење  за просторно уређење ,стамбено комуналне послове

10.Доношење Одлуке  о  продаји  непокретности из  општинске својине

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Одјељење  за просторно уређење ,стамбено комуналне послове

11.Доношење Одлуке  о  куповини земљишта

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Одјељење  за просторно уређење ,стамбено комуналне послове

12.Програм обављања заједничке комуналне потрошње за 2024.годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Одјељење  за просторно уређење ,стамбено комуналне послове

13.Доношење Одлуке о измјени и допуни одлуке о безбједности  саобраћаја на путевима  општине Билећа

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Одјељење  за просторно уређење ,стамбено комуналне послове

14.Извјештај о раду  начелника општине Билећа и Општинске  управе општине  Билећа за 2023.годину-разматрање и доношење одлуке  о усвајању

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Замјеник начелника  општине Билећа

15.Годишњи  план рада начелника општине и Општинске  управе општине  Билећа  за 2024.годину-разматрање и доношење одлуке  о усвајању

 Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Замјеник начелника  општине Билећa

16.Програм кориштења средстава од концесионих накнада  за кориштење природних ресурса  и наплата зајмова датих  за  запошљавање

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник Одјељења за  финансије

17.Доношење  Закључка  у вези  са  примјеном Одлуке о додјели  стипендија редовним студентима

 Предлагач:Начелник  општине  Билећа

 Извјестилац: Начелник Одјељења за  привреду ,друштвене дјелатности и инспекцијске послове

18.Доношење Одлуке  о висини економске  цијене  услуге у ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Будућност“ Билећа  за 2024.годину

 Предлагач: Предсједник Скупштине општине Билећа

 Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Билећа

19.Доношење  Одлуке  о укључивању ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ Билећа у локални трезор општине Билећа

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине Билећа

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Билећа

20.Доношење Одлуке  о братимљењу  општине Билећа са градом Ростов и општинама Чајетина и Плужине

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине Билећа

Извјестилац: Предсједник Скупштине  општине  Билећа

21. Доношење  Одлуке о изградњи  кружног тока  на споју магистралног пута М20 Требиње –Гацко и регионалног пута Р431 Билећа –Никшић и спомен обиљежја  Момиру  Булатовићу

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

22.Извјештај о раду и финансијском пословању за 2023.годину и Програм рада за 2024.годину –разматрање и доношење одлуке о усвајању:

22.1 ЈУ Центар  за  социјални рад

22.2 ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Будућност“Билећа

22.3 ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа

22.4 ЈУ Културно -спортски  центар Билећа

22.5 ЈУ Центар  за  информисање

22.6 ЈУ Туристичка организација општине Билећа

22.7 ЈЗУ  Дом здравља „Свети  Лука“ Билећа

22.8 ЈП  „Пречистач отпадних вода“ доо Билећа

22.9 ЈП „Билећастан“ доо Билећа

22.10 ЈП „Водовод“ ад Билећа

22.11 ЈП „Комус“ ад Билећа

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Директори ЈУ и ЈП /в.д директори ЈУ и ЈП или овлаштена лица од стране директора

23.Одборничка   питања