Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НАЈАВА:Деветнаеста   редовна сједница Скупштине општине Билећа

Деветнаеста   редовна  сједница СО-е Билећа  одржаће се у понедјељак 12.06.2023. године. Сједница ће се одржати у скупштинској сали  општине  са почетком у 09:00 часова.

                                                       ДНЕВНИ РЕД                                            

1.Усвајање  Записника  са XVIII  Редовне  сједнице Скупштине  општине Билећа

2.Извјештај о  извршењу  буџета  општине Билећа  за  2022.годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за финансије

3.Доношење  Одлуке  о  усвајању Извјештаја о извршењу буџета  општине Билећа    за 2022.годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за финансије

4.Усвајање  Плана  мреже здравствених   установа  на територији  општине Билећа

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења за привреду,друштвене дјелатности и инспекцијске послове 

5.Доношење  Одлуке  о  укидању  статуса  јавног добра

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

6.Доношење  Одлуке о измјени  Одлуке  о комуналном реду

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

7.Доношење  Одлуке  о гробљима  и погребној дјелатности

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

8.Доношење Одлуке  о приступању  изради   Регулационог  плана  фотонапонске електране“Прибиц до“ инсталисане снаге 140МWp  у Билећи

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

9.Доношење Сагласности  на  непотпуну експроприацију   за изградњу  трафостанице „Миленићи –Орах“

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

10.Доношење  Одлуке  о  одређивању  назива  улица

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

11. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за 2022.годину и  Програм рада за 2023.годину ,разматрање  и  доношење  одлуке  о  усвајању:

11.1  ЈУ Центар  за  социјални  рад  Билећа

11.2 ЈУ за  предшколско  васпитање  и  образовање „Будућност“ Билећа

11.3 ЈУ Дом културе  „Јевто  Дедијер“ Билећа

11.4 ЈУ  Центар  за  информисање Билећа

11.5 ЈУ Културно-спортски  центар Билећа

11.6 ЈУ Туристичка  организација  општине  Билећа

11.7 ЈЗУ Дом здравља „Свети  Лука“ Билећа

11.8 ЈП „Билећастан“д.о.о. Билећа

11.9 ЈП „Пречистач отпадних  вода“д.о.о. Билећа

11.10.ЈП „Комус“ а.д. Билећа

11.11 ЈП „Водовод“ а.д. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине   општине  Билећа

Извјестилац:Директори ЈУ и ЈП/в.д директори ЈУ и ЈП или овлаштена лица од стране директора

(материјал   у  прилогу)

12.Одборничка  питања