Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НАЈАВА:Четрнаеста  Редовна сједница Скупштине општине Билећа

Четрнаеста   Редовна  сједница СО-е Билећа  одржаће се у четвртак  10.11.2022.године. Сједница ће се одржати у скупштинској сали  општине  са почетком у 09:00 часова.

              ДНЕВНИ РЕД                                            

1.Усвајање  записника  са  XIII  Редовне  сједнице  Скупштине  општине  Билећа

2.Нацрт  буџета  општине Билећа  за  2023.годину

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац:Начелник   Одјељења   за  финансије

3.Доношење  Одлуке  о  усвајању   Нацрта  буџета општине Билећа  за  2023.годину

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац:Начелник   Одјељења   за  финансије

4.Доношење  Закључка  о  прихватању  Нацрта  буџета  општине Билећа  за 2023.годину и   упућивању  истог   у   јавну   расправу

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац:Начелник   Одјељења   за  финансије

5.Доношење  Одлуке  о   безбједности  саобраћаја  на  путевима  општине  Билећа

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења  за   просторно  уређење ,стамбено-комуналне пословe

6.Доношење  Одлуке  о  измјенама   и допунама  Одлуке о  одређивању  назива  улица

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења  за   просторно  уређење ,стамбено-комуналне послове

7.Доношење  Одлуке о  измјени  Одлуке  о закупу  земљишта  за  изградњу   соларне  и  вјетро електране  на  подручју  општине  Билећа

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења  за   просторно  уређење ,стамбено-комуналне послове

8.Доношење  Одлуке  о  допуни  Одлуке  о  општинским  административим  таксама

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац:Начелник  Одјељења  за привреду  ,друштвене  дјелатности  и инспекцијске послове

9.Доношење  Одлуке  о уступању  просторије ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа у сврху  чувања  и  заштите   умјетничких   дјела  Рајке  Мерћеп

Предлагач:Начелник   општине  Билећа

Извјестилац:Начелник  Одјељења  за  привреду  ,друштвене  дјелатности  и инспекцијске послове

10.Доношење  Одлуке  о  расписивању  Јавног  конкурса  за избор  и  именовање  директора  ЈУ Дом  културе „Јевто Дедијер“ Билећа  и  директора   ЈУ  Туристичка  организација  општине Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Комисија  за  избор  и  именовање

11.Доношење  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  поступка  Јавног конкурса  за избор и именовање  директора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа  и  директора ЈУ Туристичка организација општине Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Комисија  за  избор  и  именовање

12.Доношење Одлуке  о стављању  ван снаге  Одлуке  о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Билећа,број:11.01/013-247/21  од  23.04.2021.године.

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

13.Одборничка  питања