Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НАЈАВА:  Осамнаеста    редовна сједница  Скупштине општине Билећа

Осамнаеста редовна сједница СО-е Билећа одржаће се у  сриједу , 29.03.2023. године.Сједница ће се одржати у скупштинској сали  општине  са почетком у 09:00 часова.

             Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.Усвајање  записника  са :

а)Свечане  сједнице  Скупштине општине Билећа

б) XVII  Редовне  сједнице  Скупштине  општине  Билећа

2.Одлука  о  приступању  изради Регулационог  плана „Планик“за изградњу соларне електране инсталисане снаге 96МWp и вјетроелектране „Планик“  инсталисане снаге 39,60МW у Билећи

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно уређење ,стамбено– комуналне послове

3. Одлука  о  приступању  изради Регулационог  плана  фотонапонске електране „Трновица-Врбица“  инсталисане снаге 40МW на подручју Билеће

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

4. Одлука  о  приступању  изради Регулационог  плана фотонапонске електране „Билећа 1“  инсталисане снаге 270 МWp  у Билећи

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

5. Одлука  о  приступању  изради Регулационог  плана фотонапонске електране „Златиште-Влахиња“ инсталисане снаге 10 МWp у Билећи

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

6.Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне  површине  стамбеног и  пословног простора за подручје општине Билећа

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

7.Програм обављања  услуга заједничке  комуналне потрошње за 2023.годину

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

8.Одлука о измјени одлуке   о комуналним дјелатностима

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

9.Одлука  о продаји  земљишта  из  општинске својине

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

10.Одлука  о заштити  изворишта „Око“

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

 Извјестилац:Начелник Одјељења за просторно  уређење ,стамбено –комуналне послове

11.Одлука о измјени одлуке  о оснивању Територијалне  ватрогасно- спасилачке  јединице општине Билећа

Предлагач: Начелник   општине  Билећа

Извјестилац:Начелник Одјељења  за  Општу управу

12. Разрјешење в.д. директора ЈУ Дом културе „Јевто  Дедијер“Билећа

 Предлагач:Предсједник  Скупштине   општине  Билећа

 Извјестилац:Комисија  за избор и именовање

13.Именовање директора ЈУ Дом културе „Јевто  Дедијер“ Билећа

 Предлагач:Предсједник  Скупштине   општине  Билећа

 Извјестилац:Комисија  за избор и именовање

14.Разрјешење в.д. директора ЈУ Туристичка   организација  општине  Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине   општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за избор и именовање

15.Именовање директора ЈУ Туристичка   организација  општине  Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине   општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за избор и именовање

16.Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за 2022.годину и План рада за 2023.годину ,разматрање  и  доношење  одлуке  о  усвајању:

16.1  ЈУ Центар  за  социјални  рад  Билећа

16.2 ЈУ за  предшколско  васпитање  и  образовање „Будућност“ Билећа

16.3 ЈУ Дом културе  „Јевто  Дедијер“ Билећа

16.4 ЈУ  Центар  за  информисање Билећа

16.5 ЈУ Културно-спортски  центар Билећа

16.6 ЈУ Туристичка  организација  општине  Билећа

16.7 ЈЗУ Дом здравља „Свети  Лука“ Билећа

16.8 ЈП „Билећастан“д.о.о. Билећа

16.9 ЈП „Пречистач отпадних  вода“д.о.о. Билећа

16.10.ЈП „Комус“ а.д. Билећа

16.11 ЈП „Водовод“ а.д. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине   општине  Билећа

Извјестилац:Директори ЈУ и ЈП/в.д директори ЈУ и ЈП или овлаштена лица од стране директора.

17.Одборничка  питања