Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Најава: Седмa редовнa сједницa Скупштине општине Билећа

Седмa редовнa сједницa Скупштине општине Билећа одржаће се у сриједа, 24. Новембра 2021. године. Сједница ће се одржати у Скупштинској сали општине са почетком у 09:00 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. а) Усвајање   записника  са VI  Редовне   сједнице  Скупштине  општине  Билећа

  б)Усвајање   записника  са Наставка VI  Редовне   сједнице  Скупштине  општине  Билећа

2. Извјештај  о  извршењу буџета  општине  Билећа за  период  јануар –јун 2021.године, разматрање и доношење  Одлуке о  усвајању  извјештаја о  извршењу  буџета  општине  Билећа за   период  јануар-јун 2021.године

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења  за   финансије

3.Нацрт  буџета  општине  Билећа  за 2022.годину,разматрање и доношење  Одлуке  о усвајању Нацрта буџета  општине  Билећа за 2022.годину

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења  за   финансије

4.Доношење  Закључка о  покретању  поступка  за  објаву  јавног  позива  за  проналазак  стратешког  партнера  за  ЈЗУ „Апотека“ Билећа

Предлагач: Предсједник Скупштине  општине Билећа

Извјестилац: Предсједник Скупштине  општине Билећа

5. Одлука  о  поништењу   Одлуке  о продаји  земљишта  број:11.03/013-61/20 од 29.06.2020.

Предлагач: Начелник   општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења за  просторно  уређење ,стамбено  комуналне  послове

6.Одлука  о  приступању  изради   плана  парцелације  пословне (индустријске ) зоне „Љесковац“

Предлагач: Начелник   општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења за  просторно  уређење ,стамбено  комуналне  послове

7.Одлука  о  приступању  изради   плана   парцелације  Златиште „4“

Предлагач: Начелник   општине  Билећа

Извјестилац: Начелник  Одјељења за  просторно  уређење ,стамбено  комуналне  послове

8.Информација  о  затеченом  и тренутном  стању  у ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа

Предлагач: Начелник  општине  Билећа

Извјестилац: Вршилац  дужности директора  ЈП„Водовод“ А.Д. Билећа

9.Одборничка   питања