Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

НАЈАВА: Једанаеста  редовна сједница Скупштине општине Билећа

Једанаеста  Редовна  сједница СО-е Билећа  одржаће се у четвртак 28.04.2022.године. Сједница ће се одржати у скупштинској сали  општине  са почетком у 09:00 часова.

                                                  ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника  са X  Редовне  сједнице  Скупштине  општине  Билећа

2.Доношење  Одлуке о  именовању  предсједника  Општинске  изборне  комисије  Билећа

Предлагач:Предсједник   Скупштине   општине Билећа

Извјестилац:Комисија  за   избор  и  именовање

3.Доношење  Закључка  у вези са  примјеном  Одлуке  о  додјели стипендија  редовним студентима  за  школску  2021/2022. годину

Предлагач:Начелник  општине  Билећа

Извјестилац:Начелник  Одјељења  за  привреду  ,друштвене дјелатности и инспекцијске послове

4.Извјештај  о  извршењу  буџета за  2021.годину

Предлагач:Начелник  општине Билећа

Извјестилац:Начелник  Одјељења   за  финансије

5.Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја о  извршењу  буџета  за 2021.годину

Предлагач:Начелник  општине Билећа

Извјестилац:Начелник  Одјељења   за  финансије

6.Информација  о извршеној ревизији  финансијског  пословања  општине Билећа за 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 и 2020 годину  -Ревизија  јавних  набавки

Предлагач:Начелник  општине Билећа

Извјестилац:Начелник  Одјељења   за  финансије

7. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈУ   Центар  за  социјални  рад Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:в.д . директор  ЈУ Центар  за  социјални  рад  Билећа

8.Доношење  Одлуке   о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину  ЈУ  Центар  за  социјални  рад  Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

9.Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈУ  за предшколско васпитање  и образовање  „Будућност“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Директор  ЈУ за  предшколско  васпитање  и  образовање „Будућност“ Билећа

10.Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину ЈУ  за предшколско васпитање  и  образовање „Будућност“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

11. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈУ   Дом  културе „Јевто  Дедијер“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:в.д. директор  ЈУ Дом  културе „Јевто  Дедијер“ Билећа

12. Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину ЈУ Дом  културе „Јевто  Дедијер“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

13. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈУ   Културно-спортски центар Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Директор  ЈУ Културно-спортски  центар  Билећа

14. Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину ЈУ Културно-спортски центар Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

15. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈУ   Центар  за  информисање  Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Директор  ЈУ  Центар  за  информисање  Билећа

16. Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину ЈУ Центар  за  информисање  Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

17. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈУ   Туристичка  организација  општине Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:в.д.директор  ЈУ  Туристичка  организација  општине Билећа

18.Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину ЈУ Туристичка  организација  општине Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

19. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈЗУ  Дом здравља „Свети Лука“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Директор  ЈЗУ  Дом здравља „Свети  Лука“ Билећа

20.Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

21. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈП  „Пречистач  отпадних  вода“д.о.о. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:в.д. директор  ЈП „Пречистач отпадних  вода” д.о.о.Билећа

22. Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину  ЈП  „Пречистач  отпадних  вода“д.о.о. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

23. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈП  „Билећастан“ д.о.о.Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:в.д. директор  ЈП „Билећастан“  д.о.о.Билећа

24.Доношење  Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину  ЈП  „Билећастан“ д.о.о.Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

25. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈП „Водовод“ а.д. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:в.д. директор  ЈП „Водовод“ а.д. Билећа

26. Доношење Одлуке   о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину  ЈП„Водовод“ а.д. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

27. Извјештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  2021.годину ЈП „Комус“а.д. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:в.д.директор  ЈП „Комус“ а.д. Билећа

28.Доношење   Одлуке  о  усвајању  Извјештаја  о раду  и  финансијском  пословању за 2021.годину  ЈП„Комус“ а.д. Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац: Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

29.Доношење Рјешења  о разрјешењу  члана Комисије  за мјесне заједнице Дражена Дунђера ,на  лични  захтјев

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

30.Доношење Рјешења о именовању  члана Комисије  за  мјесне  заједнице

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

31.Доношење Рјешења   о  разрјешењу  члана Комисије  за  равноправност  полова Дражена  Дунђера,на лични  захтјев

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

32.Доношење  Рјешења о именовању   члана Комисије  за  равноправност  полова

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

33.Доношење Рјешења   о  разрјешењу  члана Савјета за  културу  Небојше Рогана,на лични  захтјев

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

34.Доношење Рјешења о именовању   члана  Савјета  за  културу

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

35.Доношење  Рјешења  о  разрјешењу  члана управног  одбора ЈЗУ „Апотека“ Билећа,Марије  Самарџић,на  лични  захтјев

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

36.Доношење  Рјешења о именовању  в.д.члана  управног  одбора ЈЗУ „Апотека“ Билећа

Предлагач:Предсједник  Скупштине  општине  Билећа

Извјестилац:Комисија  за  избор  и  именовање

37.Одборничка  питања