Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

                                              

Обавјештавају се породице  са троје и више дјеце да могу поднијети захтјев за Поносну картицу Републике Српске. Право пријаве  имају породице, родитељи или старатељи са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно.

Уз захтјев је потребно доставити следећу документацију (оригинал или овјерену копију):

-доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа),

-фотокопија личне карте подносиоца захтјева,

-увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији општине Билећа.

Захтјев са прилозима доставити лично на писарницу.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за подношење пријава је до 02.09.2022.године. За све додатне информације можете се обратити на број тел: 059/370-316 или у општини Билећа у канцеларији број 31.

Напомена: Досадашњи корисници продужавају право кориштења картице  без обнављања захтјева.