Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење

Обавјештавамо Вас да ће се у 2022. години на територији наше општине наставити са провођењем Континуирана анкета о радној снази на узорку случајно изабраних домаћинстава. Анкета се проводи периодично TOKOM године. Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.
Анкетом ће се, према дефиницијама Међународне организације рада и Статистичке канцеларије Европске уније, прикупити подаци о тржишту рада и карактеристикама радне снаге у Републици Српској.
Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске (“Службени гласник РС“, број 85/03).