Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

САОПШТЕЊЕ

                                                           

            Због нагомиланих дуговања   на адресу Општинске управе Билећа свакодневно пристижу тужбе.Дајемо на увид преглед   пресуда које чекају извршење као и преглед тужби које су у процедури.

Пресуде које чекају извршење:

  1. Тражилац извршења „Шума План“ д.о.о. Бањалука број :11.02/012-384/22 од 25.03.2022. године.Општина Билећа дужна је исплатити на име дуга  укупан износ од 13.068,26 КМ (главница 7.318,41 КМ , камата 2404,09 КМ, затезна камата 2597,76 КМ и судки трошкови 748 КМ).
  2. Пресуда ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом“ Приједор број:  01-530-22/21 од 17.03.2022. године.  

Општина Билећа дужна је исплатити на име дуга укупан износ од 42.302 КМ (главница 29.274 КМ, затезне камате 3600 КМ и  трошкови поступка 9428 КМ).

  • Пресуда „ХП Инвестинг“д.о.о.  Мостар  број :11.02./012-01/22 од 16.02.2022. године . Општина Билећа дужна је исплатити на име дуга  који се односи на радове из 2019. године, укупан износ од 67.211,71 КМ (главница 49.463,05 КМ, камата 16.248,66 КМ и судски трошкови 1500 КМ).

Укупна вриједност  наведених пресуда је 122.581,92 КМ.

Тужбе у процедури:

  1. Тужба Роган Срђан бивши предсједник СО-е Билећа, број 11.02/012-310/22 од 10.03.2022. године . Наведену функцију обављао у периоду од 24.01.2017. – 31.03.2017. године.Именовани тужи Општину Билећа ради дуга који се односи на накнаду за „Бијели хљеб“ у поменутом периоду. Вриједност спора 9.000 КМ у нето износу.
  2. Тужба Дунђер Дражен  бивши потпредсједник СО-е Билећа, број 11.02/012-1415/21 од 23.11.2021. године.Наведену функцију обављао у периоду  од 24.01.2017. – 31.03.2017. године. Именовани тужи Општину Билећа  ради дуга који се односи на накнаду за „Бијели хљеб“ у поменутом периоду.   Вриједност спора  17.833,62 КМ у бруто износу.
  3. Тужба ЈУ „Туристистичка организација Билећа“ број 11.02/012-136/22 од 07.02.2022. и 11.02/012-156/22 од 09.02.2022. године. Запослени установе туже  ради исплате регреса за 2021. годину. Вриједност спора је око 10.000 КМ у нето износу.
  4. Тужба  Попара  Раденко бивши начелник Одјељења за просторно уређење , стамбено комуналне послове , број 11.02/012-877/21 од 29.11.2021. године. Именовани тужи Општину Билећа на име новчане накнаде коју би остваривао код Завода за запошљавање РС. Вриједност спора је 15.480 КМ, без судских трошкова, трошкова поступка, трошкова извршног поступка и затезних камата.
  5. Тужба „Трготранс“ д.о.о Билећа  број 11.02/012-286/22 од 03.03.2022. године. Наведена фирма тужи Општину Билећа  ради дуга из претходних година , вриједност спора је 118.864,57 КМ.

Укупна вриједност наведних тужби је  око 171.178,19 КМ.

Добили смо обавјештење од ЗП“Електро-Херцеговина“ А.Д.  Требиње  да ће у периоду од 12.04-14.04.2022. године извршити искључење јавне расвјете , зграде Општинске управе Билећа и СШЦ“Голуб Куреш“ Билећа.

У временском периоду од 22.02.-31.03.2022 године  Општинска управа  је  укупно у блокадама у износу од 953.668,17 КМ.

Преглед блокада

Пореска управа РС 150.000 КМ

Уникредит банка (2 рате) 158.674,67 КМ

„Херцеговина путеви“ А.Д. Требиње 594.013,12 КМ  још актуелна блокада .

НЛБ банка 1 рата (фебруарска)  11.574,88 КМ још актуелна блокада.

Нова банка (2 рате- фебруарска и мартовска)  39.405,50 КМ још актуелна блокада.

                        ОПШТИНСКА УПРАВА  БИЛЕЋА