Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Одјељење за општу управу Општине Билећа, Борачко-инвалидска заштита овим путем обавјештава борце старије од 60 година од прве до пете категорије, а који се налазе на списку у прилогу овог обавјештења, да попуне и предају изјаве о личним подацима и подацима о заједничким члановима домаћинства.  

    Подаци се прикупљају, по налогу Министарства рада и борачко инвалидске заштите бр; 16-03/1-56-147/22 од 28.02.2022. године, због ажурирања социјалне карте за борце старије од 60 година и добијања што тачнијих података о стварном материјалном стању бораца са списка, као и чланова њихових породица.

     Изјаве се могу преузети у канцеларијама борачко инвалидске заштите бр. 5 и 6, на сајту Општине Билећа www.opstinabileca.ba, као и на писарници. Овјерене изјаве се предају у канцеларије бр. 5 и 6 или путем e-maila  borackabileca@gmail.com.

     Рок за доставу овјерене изјаве овом органу је 15.05.2022. године.

     За борце који су остварили право на пензију, а који се налазе на списку, потребно је да доставе копију чека од пензије.

     Уз изјаву је потребно предати и копију личне карте.

     За све информације можете се обратити на контакт телефон 059/380-080 или путем e– maila borackabileca@gmail.com.

                                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                           Слађана Јањић, дипл.екон. с.р

.