Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОГЛАС о излагању на јавни увид нацрта Регулационог плана „Обале Билећког језера“ –општина Билећа

Број: 11.06/36- 05 /22

Билећа, 18.03.2022. године                                       

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број  40/13 , 106/15  и  3/16, 84/19 ), те Одлуке Начелника општине Билећа о утврђивању Нацрта Регулационог  плана „Обала Билећког језера „  Билећа број:11.02/012-358 /22 од 18.03.2022 године, Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Билећа, обавјештава јавност  да објављује

О  Г  Л  А  С

о излагању на јавни увид нацрта Регулационог плана „Обале Билећког језера“ –општина Билећа

Нацрт Регулационог плана „Обале Билећког језера“ -општина Билећа јавности ће бити стављен на  увид од 21.03.2022.године  до 21.04.2022..године.

Овај Нацрт заинтересовани грађани ће моћи погледати сваким радним даном, за вријеме трајања јавног увида од 8 до 12 часова у просторијама Општине Билећа канцаларија  бр 41. и просторијама „ РАДИС д.о.о. Источно Сарајево

За вријеме увида свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт плана, уписом  у свеску која ће се налазити у просторији гдје је изложен план, као и у писаној форми Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Билећа.

Све детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити код носиоца припреме и носиоца израде плана.

Мишљења, примједбе и приједлози се могу послати до 27.04.2022. године

Јавна расправа ће се организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида.

                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                                   с.р.   Милош Бошњак  д.и.а.