Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oгласи и обавјештења

Обавјештавамо  да је отворен Позив за достављање пројектних приједлога о правима дјетета и укључености дјеце, који се финансира у оквиру Програма ЕУ Citizens, Equality, RightsandValuesProgramme (CERV).

Обавјештавамо да је објављен Трећи позив за подношење пројектних приједлога који се финансира из пројекта Challenge to Change 3.0.

Обавјештавамо  да је објављен Позив за организације цивилног друштва и организације активне у заштити и промовисању вриједности ЕУ који се финансира из ЕУ Програма Citizens, Equality, RightsandValuesProgramme (CERV).

ЈАВНИ УВИДУ ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА фотонапонске електране „Соларни парк Билећа“ инсталисане снаге 10 МWp У ОПШТИНИ БИЛЕЋА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ ЕКО ДОЗВОЛА“ БАЊА ЛУКА од новембра 2023.