Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове

Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив за подршку инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri/EU4Agri-Recovery.

Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив за ублажавања негативног утицаја поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri, EU4Agri-Recovery i EU4BusinessRecovery.

Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив за  подршку start-up компанијама у пољопривредно-прехрамбеном сектору који се финансира у оквиру пројеката EU4Agri-Recovery и EU4BusinessRecovery .

Европска комисија је покренула иницијативу Нови европски Баухаус  крајем 2020. године како би приближила различите заједнице и повезала Европски зелени договор са нашим свакодневним животом и животним простором.

Отворен је Јавни позив за учешће у програму техничке подршке и додјеле бесповратних средстава у оквиру мјере подршке инвестицијама у сврху унапређења заштите и сигурности на раду (укључујући мјере заштите од COVID-19) у сектору пољопривреде, који се финансира у оквиру пројекта EU4BusinessRecovery.

У оквиру EU4Agri програма отворен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Обавјештавамо да је отворен  Јавни позив за мјеру подршке ублажавањa негативног утицаја тржишних поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи, који се финансира у оквиру пројеката EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecover.

Oтворен je Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за унапређење ресурсне ефикасности и циркуларних ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri-Recovery.