Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Оглас о излагању на јавни увид нацрта Регулационог плана „Соларни парк Плана“ – општина Билећа

Број: 11.06/36-  25 /22

Билећа, 10.03.2022. године                                       

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број  40/13 , 106/15  и  3/16, 84/19 ), те Одлуке Начелника општине Билећа о утврђивању Нацрта Регулационог  плана „Зарјечје“  Билећа број:11.02/012- 313 /22 од 10.03.2022 године, Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Билећа, обавјештава јавност  да објављује

О  Г  Л  А  С

о излагању на јавни увид нацрта Регулационог плана „Соларни парк Плана“ – општина Билећа

Нацрт Регулационог плана „Соларни парк Плана „-општина Билећа јавности ће бити стављен на  увид од 14.03.2022.године  до 14.04.2022..године.

Овај Нацрт заинтересовани грађани ће моћи погледати сваким радним даном, за вријеме трајања јавног увида од 8 до 12 часова у просторијама Општине Билећа канцаларија  бр 41. и просторијама „УНИС „- Научно истражоивачки институт –Источно Сарајево.

За вријеме увида свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт плана, уписом  у свеску која ће се налазити у просторији гдје је изложен план, као и у писаној форми Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Билећа.

Све детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити код носиоца припреме и носиоца израде плана.

Мишљења, примједбе и приједлози се могу послати до 16.04.2022. године

Јавна расправа ће се организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида.

                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                                     с.р. Милош Бошњак  д.и.а.