Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

ЈАВНИ УВИДУ ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА фотонапонске електране „Соларни парк Билећа“ инсталисане снаге 10 МWp У ОПШТИНИ БИЛЕЋА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ ЕКО ДОЗВОЛА“ БАЊА ЛУКА од новембра 2023.

ЈАВНИ   УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ПЛАНИК“ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 80 , 00 MW  КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ   „ ИНСТИТУТА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ д.о.о. РЈ Требиње од септембра 2023