Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

ЈАВНИ   УВИДУ ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПОСЛОВНИ   ОБЈЕКАТ –  изградњу фотонапонске електране „ ТОРИЧ 8 „  Билећа     КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ИНСТИТУТА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ д.о.о. БАЊА  ЛУКА  РЈ ТРЕБИЊЕ   од  маја   2024.  

ЈАВНИ   УВИДУ ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПОСЛОВНИ   ОБЈЕКАТ –  изградњу фотонапонске електране „ ТОРИЧ 7 „  Билећа     КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ИНСТИТУТА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ д.о.о. БАЊА  ЛУКА  РЈ ТРЕБИЊЕ   од  маја   2024.  

ЈАВНИ УВИДУ ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА фотонапонске електране „Соларни парк Билећа“ инсталисане снаге 10 МWp У ОПШТИНИ БИЛЕЋА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ ЕКО ДОЗВОЛА“ БАЊА ЛУКА од новембра 2023.