Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Број:11.04/403- 165/22

Датум, 09.03.2022. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

     Обајештавају се сви корисници грант средстава Буџета Општине Билећа за 2021. годину, да су дужни доставити потребну документацију – доказе, у вези правдања утрошка дозначених средстава.

     Рок за доставу је 10.04.2022. године.

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,

                                                                                              с.р. Миљан Милићевић, дипл. ек.