Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ  УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗАИЗГРАДЊУ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  ИЗ ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА „ ПВ-  СОЛАРНИ ПАРК ПЛАНА “,