Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове

Обавјештавамо  да је отворен Позив за достављање приједлога пројеката „Ангажовање и учешће грађана“, који се финансира у оквиру ЕУ програма Грађани, једнакост, права и вриједности (CERV).

Обавјештавамо да је објављен јавни позив „БиХ – Тематски програм о људским правима и демократији 2022-2023“ који финансира Европска комисија.Рок за подношење концепт ноте је 25. април 2023. године до 12:00 часова.

Обавјештавамо  да је отворен Позив за пружање услуга унапријеђења канала дигиталног маркетинга, продаје и дистрибуције за мала и средња предузећа у сектору туризма који се финансира од стране USAID-a.