Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oгласи и обавјештења

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА  ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА  ПОСЛОВНИ   ОБЈЕКАТ „ПРОИЗВОДНА  ХАЛА ЗА ОБРАДУ КАМЕНА“ КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ В&З Заштита“ д.о.о. Бања Лука  од јуна  2022

.

Обавјештавамо  да је отворен Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке за реализацију програма обука о припреми пословних планова који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri. 

ЈАВНИ ОГЛАС за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројања гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

Информација  о извршеној ревизији  финансијског  пословања  општине Билећа за 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 и 2020 годину-Ревизија  јавних  набавки

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ :Пружање услуга –Ревизија финансијског пословања општине Билећа за период 2013., 2014.,2015.,2017.,2018.  и 2020. године , Лот 1-Ревизија јавних набавки,ЛОТ 2-Ревизија финансијских извјештаја и пословања и Лот 3- Форензички извјештаји.

Поступак је покренут и објављен на Порталу јавних набавки дана 25.03.2021. године. Тендерску документацију су преузели: „E-KAPIJA“,“BBS EUROPE“,“EXPERTIZA“d.o.o. Sarajevo, „ADRESS“ d.o.o „“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka , „EF REVIZOR“d.o.o Banja Luka.

До рока назначеног за достављање понуда , понуду је доставио само један понуђач

„“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka.Са поменутом фирмом уговор је потписан дана 28.04.2021. године. Почетак реализације услуга  је  у року од 5 дана од дана потписивања уговора,а рок извршења услуга  у року од 90 дана од дана почетка вршења услуга.

Цијена за ЛОТ 1 је 11.700,00 КМ са ПДВ-ом, за  ЛОТ 2  11.700,00КМ са ПДВ-ом и за ЛОТ 3 је 18.720,00КМ са ПДВ-ом.

Дана 18.11.2021. године послат је позив за извршење уговорених обавеза.

„“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka је завршио само ЛОТ 1 – Ревизија јавних набавки, међутим дана 22.02.2022. године долази до споразумног раскида уговора између наведене фирме и Општине Билећа на иницајативу поменуте ревизорске куће.